Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Ullensaker kommune > Hoppensprett Akademiet VGS Separator Skolepenger

Hoppensprett Akademiet VGS

Skolepenger

Hoppensprett VGS Jessheim sine skolepenger for skoleåret 2024/2025 er satt til kr 1790,- per elev per måned i 11 måneder. Totalt kr 19 690,-

I tillegg kommer matpenger på kr 460,- per måned i 11 måneder som dekker ett måltid enkel varm mat + frukt og drikke hver dag. Totalt kr 5060,-

Totalsum skolepenger: kr 24 750,- pr. år.

 

Skolepengene faktureres hver måned med e-faktura.
Skolen kan gi stipend til delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad sendes rektor.

Oppsigelse av skoleplass gjelder fra den 1. i måneden og det er 2 mnd oppsigelsestid. Skolepenger må betales i oppsigelsestiden. Dersom en velger å slutte før oppsigelsestiden er utløpt, betaler en ikke kostpenger i oppsigelsestiden.

 

Skolen ønsker å ta skolepenger innenfor hovedregelen i privatskoleloven § 6-2 og forskrift til privatskoleloven § 10-1. 
§ 6-2. Skolepengar Skolar som får statstilskot etter § 6-1 første ledd, kan krevje inn skolepengar. Styret fastset storleiken på skolepengane. Skolepengane kan utgjere inntil 15 prosent av tilskotsgrunnlaget, med eit beløp fastsett av departementet i tillegg for dekning av utgifter til husleige/kapitalkostnader. Departementet kan i særskilde tilfelle gjere tidsavgrensa unntak frå kravet.

Telefon
932 08 415

Hoppensprett Akademiet VGS
Industrivegen 34
2069 Jessheim

Rektor
Jorun Wenger
Jorun.Wenger@hoppensprett.no
Tlf: 932 08 415

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le