Hjem Separator Skoler Separator Læreplaner

Læreplaner

Hoppensprettskolene følger Kunnskapsløftet sine læreplaner i alle fag, bortsett fra i KRLE.

Læreplan i KRL (Kristendomskunnskap med religion, livssyn og filosofi) for Hoppensprettskolene

Her er litt informasjon om skolenes kristne forankring og godkjente fagplan i Kristendomskunnskap med religion, livssyn og filosofi

Fagets navn
I den offentlige grunnskolen heter faget Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk. 

Hoppensprettskolene har i sitt formål gitt faget en kvalitativ og kvantitativ forankring i kristendommen. I fagbenevnelsen kommer derfor kristendommen først og det er hovedordet. Samtidig rommer faget kunnskap om andre religioner, livssyn og filosofisk-etiske retninger.

Formålet med faget
Kristendommen har en grunnleggende særstilling i skolens virksomhet. Den skal gi elevene grunnleggende innsikt i hva kristendommen er, og hva kristendommen har å si for den enkelte og for samfunnet. Stoffet settes i forbindelse med det elevene opplever som viktig og aktuelt. Elevene vil ikke bli påtvunget en kristen tro, men de som bærer den kristne troen med seg til undervisningen skal få møte et faglig innhold som kan utdype troen og dens betydning for tanke og livsførsel. De som er søkende og spørrende vil bli møtt med respekt, forståelse og åpenhet.

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le