Hjem Separator Skoler Separator Profil

Profil

Vår profil er fysisk livsutfoldelse, lederskap og engasjement lokalt og globalt.

Skolene er opprettet for å gi hjelp til foreldre og elever som ønsker en skole basert på et kristent verdigrunnlag og kristen oppdragelse.
Hoppensprettskolene er imidlertid åpne for alle og ingen vil bli påtvunget noen form for tro.
Vi har en egen, godkjent  læreplan i KRLE der Kristendomskunnskap har mer plass enn i Kunnskapsløftet sin læreplan. Vi har ukas andakt mandag morgen og elevene lærer "månedens salme".
Skolens ansatte forplikter seg på å jobbe etter og være lojale mot skolens verdigrunnlag, men det kreves ingen bekjennende, kristen tro av disse.

 

Fysisk livsutfoldelse
Vi trenger alle å bevege oss, daglig. Vi ønsker å legge til rette for bevegelse både før og etter skoletid og vi har en ekstra time kroppsøving i uka. Elever som driver med idrett vil få tilbud om ulike former for basistrening 2-3 morgener hver uke, samt dans. Det vil også tilrettelegges for noe trening/aktivitet etter skoletid.
En sunn kropp trenger også et godt kosthold. Derfor er varm mat måltidet som vi serverer til lunsj, viktig. Dette også ut i fra et lærings- og trivselssyn.

Lederskap
Skolens verdiplattform baserer seg blant annet på Stephen Coveys 7 Gode Vaner som er verdens mest solgte lederutviklingskurs. Vi er Norges første "Lederen i Meg" skoler, et egenutviklings- og sosialt kompetanseverktøy som spres i rekordfart verden over. Lederen i Meg skoler lærer barn og unge å ta ledelsen i eget liv. De 7 Gode Vanene er en skattkiste med livsmestringsnøkler og gjennomsyrer hele vår skolekultur og tenkemåte. Vi er ikke ute etter å skape administrative direktører, men unge mennesker som mestrer livet. Dette programmet ivaretar også Formålsparagrafens danningsbegrep i norske skoler.

 

Litt om vanene
Vane 1: Vær proaktiv
Jeg er en ansvarlig person. Jeg tar initiativ og velger mine handlinger, holdninger og humør. Jeg skylder ikke på andre hvis jeg gjør noe galt og forsøker å gjøre det rette selv når ingen ser det.
Vane 2: Begynn med slutten
Jeg planlegger og setter meg mål. Jeg er betydningsfull og forsøker å gjøre mitt beste.
Vane 3: Gjør det viktigste først
Jeg bruker tid på det som er viktigst først. Det betyr at jeg prioriterer og lager en plan. Først jobber jeg så leker jeg.
Vane 4: Tenk vinn - vinn
Alle kan vinne. Jeg balanserer mellom å få det slik jeg vil, med å tenke på hva andre ønsker. Når det er konflikter forsøker jeg å se en tredje mulighet.
Vane 5: Forsøk å forstå før du selv skal bli forstått
Jeg lytter til andre sine ideer og følelser. Jeg forsøker å se det fra deres side. Jeg lytter uten å avbryte og jeg ser andre i øynene når jeg snakker. Jeg er fortrolig med å fremme mine egne synspunkter.
Vane 6: Skap synergi
Jeg setter pris på andre menneskers styrker og lærer av dem. Jeg kommer godt overens med andre selv om de er veldig forskjellige fra meg. Jeg jobber bra i team for sammen kan vi utrette mer enn om vi er alene.
Vane 7: Slip sagen
Jeg tar vare på min kropp ved å spise rikitg mat, bevege meg å få nok søvn. Jeg bruker tid med familie og venner. Jeg finner det meningsfullt å hjelpe andre og jeg forsøker å lære nye ting.
I en Lederen i Meg skole er det viktig at elevene får lederskapsoppgaver. I tillegg til elevråd har vi elever som deltar i intervjuer, elever som er ansvarlige for å ivareta gjester og besøkende, kantineledere, brannvernledere, oppmuntringsledere, HMSledere, utstyrsledere, IT-ledere med mer.

Engasjement lokalt og globalt
Vi vil oppmuntre elevene til å være engasjerte, unge mennesker både i lokalmiljøet men også globalt. Vi har ulike prosjekter som ivaretar dette. Hoppensprettmarsjen og Barnas Jessheimløp er allerede godt etablerte, lokale solidaritetsprosjekter som vi vil engasjere elevene i. I tillegg har Hoppensprett ulike hjelpeprosjekter i Latvia gjennom Hoppensprett KinAid (Kids in Need) som er vårt globale solidaritetsarbeid. Det vil bli gitt tilbud om utenlandsturer hvert år for ungdomsskoleelever.

Hoppensprettskolene skal ha fokus på at hver enkelt elev blir sett og ivaretatt it i fra ens potensiale og talenter. Vi er alle ulike og kan derfor ikke behandles likt i ett og alt. Vi er mulighetenes skole!
Vår skolekultur skal, i tillegg til de 7 Gode Vanene, preges av arbeidsro, læringsiver og gode opplevelser.

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le