Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Ullensaker kommune > Hoppensprett Akademiet Ungdomsskole Separator Reglement Separator Skolereglement

Skolereglement for Hoppensprett Ungdomsskole

Skolereglement for Hoppensprett Ungdomsskole

§ 1. Hjemmel
For en elev som etter søknad er tatt inn i ungdomsskolen, vises det til Lov om private skoler som omhandler rett og plikt til opplæring, skolegangen, tilpasset opplæring, særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter samt spesialundervisning og PP-tjeneste.
§ 2. Fremmøte
Elevene skal være på plass i undervisningsrommet til avtalt tid. Det er ingen ringeklokke ved skolen. For sent fremmøte registreres og kan få betydning ved fastsettelse av orden og atferdskarakter. Klokken 08:30 hver mandag er det ”ukas andakt” som overføres via skolens høyttaleranlegg eller via intern TV.
§ 3. Ankomst- og avreisetider
Elever hvis fremkomstmidler ikke korresponderer med skoletiden, kan få tillatelse til å komme for sent (eller forlate skolen før tiden) når dette synes rimelig. Tillatelse gis av kontaktlærer for det enkelte skoleslag, som noterer dette i elevens meldingsbok.
§ 4. Fravær og meldinger
Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen å være borte. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere slik at meldingen blir innført. Dersom fraværet varer mer enn tre dager, må kontaktlærer få melding så snart som mulig. Første skoledag etter et fravær skal eleven ha med skriftlig melding om varigheten av og grunnen til fraværet. Ved gjentatte eller lengre fravær kan skolen kreve legeattest. Skriftlig søknad om fri for en hel dag eller mer forelegges kontaktlærer god tid i forveien. Kontaktlærer innvilger søknader om fri for inntil to dager. Rektor innvilger søknader om 3 dager eller lengre. Elevene forplikter seg på å holde seg a jour med arbeidet som har vært utført i klassen under fraværet. Rektor kan velge å ikke innvilge fri 3 dager eller mer dersom fraværet ikke oppleves forsvarlig mtp å vurdere elevens faglige nivå.
 Elevene har anledning til å være inne i klasserommene i friminuttene dersom ro og roden opprettholdes. Dette gjelder ikke for spesialrommenes vedkommende. Skoleanlegget kan etter avtale med skoleleder brukes før eller etter skoletid.
§ 6. Generell orden og atferd
Høflighet, tillit og gjensidig respekt mellom lærere og elever er viktig for å skape et skolemiljø med høy trivsel og stort læringsutbytte.

Telefon

982 18 082

Hoppensprett Akademiet

Industrivegen 34
2069 Jessheim

Rektor
Jorun Wenger
Jorun.Wenger@hoppensprett.no

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le