Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Ullensaker kommune > Hoppensprett Akademiet Ungdomsskole Separator Reglement Separator Inntaksreglement

Inntaksreglement ved Hoppensprett Akademiet Ungdomsskole

Hoppensprett Akademiet ungdomsskole er en kristen ungdomsskole som formidler kunnskap, videreutvikler evner og ferdigheter som gjør elevene glad i fysisk livsutfoldelse, lederskap og til engasjerte mennesker lokalt og globalt.

§ 1 Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde, jfr Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) § 3-1.

§ 2 Søknadsfrist for inntak til alle trinn er 1. mars for skolestart i august samme kalenderår.

§ 3 Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, blir inntak gjort etter følgende prioriteringer:

a. Søkeren er barn av ansatte ved på Hoppensprett Akademiet.

b. Søkeren har eller har hatt søsken, som har fullført minst ett år, ved Hoppensprett Akademiet, ungdomsskole og videregående.

c. Søkeren går på, og har fullført minst ett år, Hoppensprett barne- og ungdomsskole Brårud og er bosatt i Ullensaker.

d. Søkeren har gått i en Hoppensprett barnehage og kan dokumentere satsing på idrett med ønske om å kombinere dette med utdanning ved Hoppensprett Akademiet.

e. Søkeren kan dokumentere satsing på idrett og har ønske om å kombinere dette med utdanning ved Hoppensprett Akademiet.

f. Søkeren har gått i en Hoppensprett barnehage og er bosatt i Ullensaker.

g. Søkeren er bosatt i Ullensaker.

f. Søkeren har gått på Hoppensprett Brårud og er ikke bosatt i Ullensaker.

 

Loddtrekning der det så langt som det er mulig, sikres at hvert kjønn er likt representert. Dersom det er flere søkere enn ledige plasser før alle inntakskriteriene er oppfylt, trekkes en venteliste for hvert kjønn innenfor hvert enkelt inntakskriterie. Det vil si at venteliste i kriterie «c» kommer før venteliste i kriterie «d». Det trekkes venteliste for hvert kjønn slik at en balansert kjønnsfordeling oppfylles.

 § 4 Styret fastsetter skolens elevkapasitet før inntak starter.

§ 5 Rektor og styrets leder står for skolens inntak

§ 6 Søknader som er kommet inn etter fristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn, men alltid med lavere prioritet enn de som er kommet inn før fristen. Søknader som er kommet inn etter fristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn, men alltid med lavere prioritet enn de som er kommet inn før fristen. Barn av ansatte ved Hoppensprett Akademiet vil imidlertid alltid komme først på ventelista uansett når på året de søker.

§7.Vedtak om inntak er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven kap. VI. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans, og fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen sendes skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen.

Reglementet er vedtatt av skolens styre og basert på Lov om private skoler, § 3-1. Sist revidert: 13.11.23

Telefon

982 18 082

Hoppensprett Akademiet

Industrivegen 34
2069 Jessheim

Rektor
Jorun Wenger
Jorun.Wenger@hoppensprett.no

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le