Hjem Separator blimed Separator Våre fokusområder

Våre fokusområder

Fysisk aktivitet, friluftsliv, kosthold, aktivitetsbasert læring og gode vaner! 

Våre fokusområder

Fysisk aktivitet og bevegelse
Robuste barn er bedre rustet til å takle motgang og mestre medgang. Det å finne glede i å hjelpe en venn, ha en indre driv til å nå et mål samt kjenne egne styrker og svakheter, fremmer et godt selvbilde. Gjennom fysisk aktivitet og bevegelse utvikler Hoppensprettbarn velutviklede motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og koordinering av bevegelser. Barna får i hverdagen utfolde seg fysisk både gjennom lek og i organiserte aktiviteter som for eksempel turn, dans, barneyoga og svømming. Dette, sammen med høy kvalitet på kostholdet, gir barna en god start på et langt liv.

 

 

Hoppensprett

 

 

Friluftsliv
Vi er mye ute og mye på tur! Vår, sommer, høst og vinter og i all slags vær. Vi lager mat ute og alle våre barnehager har egen gapahuk eller lavvo. Aktivitet i naturen gir oss tilgang til et herlig skattkammer for stimulering av barnas fantasi og mestringsopplevelser. Vi koser oss når vi er på tur med bålvarme og lek og alt som skal utforskes. Frisk luft gir energi og sunne barn! Vi bidrar med en helsefremmende oppvekst.

 

Hoppensprett

 

Kosthold
Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en stor del av barnas totale kosthold. Det som skjer her har dermed en stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse. Aktive barn trenger ordentlig mat. Mat for kroppen og mat for hjernen. Hoppensprett er inspirert av Berit Nordstrand og har egne kostholdsføringer som sikrer barnas kropper gode byggeklosser.

Hoppensprett har egen kokebok - full av deilige, sunne og enkle oppskrifter til barn. Her er gode råd og oppskrifter til både turmat, innelunsj, bakst og bursdag! Hver dag serverer vi varm mat og barna får ta del i matlagingen.

 

Gode vaner
Våren 2010 vedtok Stortinget å endre formålsparagrafen til barnehager ved å erstatte ordet «oppdragelse» med «danning», slik at barnehagen nå skal “fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.”  

Innføringen av 7 gode vaner er hvordan Hoppensprett jobber med danning i barnehagen. Det er også vårt verdigrunnlag. 

De 7 gode vanene er et tankesett og en holdningsskapende prosess som utruster barn og unge til å møte en morgendag vi ikke vet så mye om, samt å takle hverdagen, uansett hva den bringer med seg. 

De gir barn og voksne verdifulle nøkler til å styrke sin selvtillit, mestre eget liv og det å fungere i fellesskap med andre. Vanene integreres i hverdagen vår og er et unikt verktøy i arbeidet med sosial kompetanse og danning.

Velkommen!

Hoppensprett AS
Industriveien 34
2069 Jessheim

Tlf: 98218088
post@hoppensprett.no


Cloud

Siste fra bloggen


Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le