Hjem Separator blimed Separator Vår pedagogikk

Vår pedagogikk

I Hoppensprett arbeider vi etter en aktivitets- og mestringspedagogikk.

Vår pedagogikk

Det vil si at vi hver dag legger til rette for lek og læring i små aktivitetsgrupper der innhold og form er tilpasset barnas ferdighets- og modenhetsnivå. Vi har stor tro på at daglige mestringsopplevelser fremmer lærelyst og livsglede.

I små grupper sikrer vi også at hvert enkelt barn blir sett og hørt. Innholdet i aktivitetsgruppene bestemmes av både barn og voksne, og det relateres til fagområdene i rammeplanen og barnehagens årsplan.

Foruten aktivitetsgrupper så forsøker vi å involvere barna i alt vi gjør i hverdagen. I det ligger også mye læring og stimuli, samt at barna elsker å få ta del i dagligdagse gjøremål og oppgaver.

 

 

Hoppensprett

Velkommen!

Hoppensprett AS
Industriveien 34
2069 Jessheim

Tlf: 98218088
post@hoppensprett.no


Cloud

Siste fra bloggen


Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le