Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Nes kommune > Hoppensprett Barne- og Ungdomskole Brårud Separator Skolepenger

Hoppensprett Barne- og Ungdomskole Brårud

Skolepenger

Hoppensprett Barneskole Brårud sine skolepenger for skoleåret 2017/2018 er satt til kr 625,- per elev per måned i 11 måneder, dvs kr 6875,- per år per elev.

I tillegg kommer matpenger på kr 400,- per måned. Dvs kr 4400,- per år per elev.

Elevene får sunn hjemmelaget varm mat + frukt og drikke hver dag. 

Totalsum skolepenger: kr 11 275,- per år.

Skolepengene faktureres for 2 måneder om gangen med e-faktura.
Skolen kan gi stipend til delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad sendes rektor.

Ved oppsigelse av skoleplass innen den 1. i mnd, betales skolepenger for 2 mnd. Dersom eleven ikke går ut oppsigelsestiden, vil kostpenger bli avkortet.

Skolen ønsker å ta skolepenger innenfor hovedregelen i privatskoleloven § 6-2 og forskrift til privatskoleloven § 10-1.

§ 6-2. Skolepengar.
Skolar som får statstilskot etter § 6-1 første ledd, kan krevje inn skolepengar. Styret fastset storleiken på skolepengane. Skolepengane kan utgjere inntil 15 prosent av tilskotsgrunnlaget, med eit beløp fastsett av departementet i tillegg for dekning av utgifter til husleige/kapitalkostnader. Departementet kan i særskilde tilfelle gjere tidsavgrensa unntak frå kravet.

 

Ta kontakt

Tlf
98670457

E-mail

barneskolebrarud@hoppensprett.no

Adresse

Hoppensprett Barneskole Brårud
Gunnerudberget
2162 Brårud

Rektor
Jorid Hansen
Jorid.Hansen@hoppensprett.no

Tlf: 98670457

 

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le